Wapen Altena


Wapens met twee afgewende zalmen kwamen in het land van Altena veelvuldig voor. Het werd gevoerd door de Almkerkse heren van Altena en hun verwanten, waarbij het overigens niet altijd duidelijk is of dit op een familierelatie duidt.


Wapens met twee zalmen in Altena

De Almkerkse heren van Altena hadden als wapen: in goud twee afgewende rode zalmen.

De familie Borchgrave had als wapen: in zilver twee afgewende zwarte zalmen. Bij het CBG is het wapen ook te vinden onder de namen: Burghgraeff, Burggraaf, de Burghraef, de Borghreef en Borchgrave.

De heer (van) Emminckhoven / Emmichoven had als wapen: in blauw twee afgewende zilveren zalmen of in blauw twee afgewende gouden zalmen. Bij het CBG is het wapen ook te vinden onder de naam: Emickhove.

De heer (van) Giessen had als wapen: in groen twee afgewende zilveren zalmen of in groen twee afgewende gouden zalmen. Bij het CBG is het wapen ook te vinden onder de namen: Gijssen en Giesen.
Overigens vermeldt het CBG onder Giessenburg / Gyssenburg ook het wapen: in groen twee afgewende, gouden zalmen.

De heer (van) Rijswijk had als wapen: in rood twee afgewende zilveren zalmen of in rood twee afgewende gouden zalmen.
Bij het CBG is het wapen ook te vinden onder de naam: Rijswijck, almede de namen: Glummer, Glimmer en De Gummer (in 1436 koopt Glimmer Janszoon het huis te Rijswijk van oude geslacht van Rijswijk).
Het CBG kent onder Rijswijck overigens ook het wapen: in zilver twee afgewende zwarte zalmen.
Het CBG vermeldt ook Baltasar Jacobs zoen van Rijswijk als schepenen van Delft in 1493 die zegelde met twee afgewende zalmen vergezeld van negen Latijnse kruisjes. De familierelatie met bovenstaande twee families is niet duidelijk.

De heer (van) Uijtwijck had als wapen: in goud twee afgewende zwarte zalmen. Bij het CBG is het wapen ook te vinden onder de namen: Wtwijck en Uijtwijk.
Het CBG kent ook het wapen van Uytwyk: in goud twee verticaal geplaatste afgewende rode vissen, met daarboven een jachthoorn. De gebruiker van dit wapen is niet bekend. De jachthoorn zou een verwijzing kunnen zijn naar de familie van Horne.

De familie Van der Wiele had als wapen: in blauw twee afgewende zilveren zalmen. Volgens het CBG werd dit wapen gevoerd door Rutgerd van der Wiele Janz, knaap leefde in 1382, afkomstig uit het huis van de oude heren van Altena.

De heer (van) Muijlwijk had als wapen: doorsneden van rood en zwart waaroverheen twee afgewende gouden zalmen. Dit wapen lijkt sterk op het ook in het CBG voorkomende wapen De Gorter, mogelijk is een nazaat daarvan rond 1550 het wapen Van Muijlwijk gaan voeren. Muilwijk lag nabij de Tol in Werkendam, er is dus wel een fysieke relatie met het Land van Altena.

De heer (van) Uterspijck / Uterspyk had als wapen: doorsneden van goud en zwart waaroverheen twee afgewende zilveren zalmen, of doorsneden van goud en zwart waaroverheen twee afgewende rode zalmen.

In het grensgebied van Altena en Gelderland ligt Brakel, mogelijks is het een afsplitsing van Altena. De heer Van Brakel had als wapen: in rood twee afgewende gouden zalmen of in rood twee afgewende zilveren zalmen. Bij het CBG is het wapen ook te vinden onder de namen: Brakell, Braekel, Braeckel, de Braakel.

Het CBG noemt de familie Kant/Cant als voerder van het wapen: in zilver twee afgewende vissen. De gebruiker van dit wapen is niet bekend. In het land van Altena is Kant een veelvoorkomende familienaam, maar een relatie met de Almkerkse heren van Altena ligt niet voor de hand. Het wapen komt overigens sterk overeen met het bij het CBG onder Rijswijck vermelde wapen.Op Altena lijkende wapens met staande twee zalmen/vissen

Het CBG bevat een groot aantal wapens die gelijkenis vertonen met het wapen van Altena. Of er een relatie is met de Almkerkse heren van Altena is niet duidelijk.

naamwapen
(van) Barin blauw twee afgewende gouden zalmen
Barendrechtin zwart twee afgewende zilveren zalmen. Waarschijnlijk is dit wapen in de 17e eeuw aangenomen.
Beukelaerin blauw twee afgewende gouden zalmen
Beukelaerin blauw twee afgewende zilveren zalmen
Beukelaer/Boeckelaerin zwart twee afgewende zilveren zalmen
Berkhuijsenin zwart twee afgewende zilveren zalmen
Capellein zilver twee afgewende zalmen
Couwenburgdoorsneden van zilver en zwart, waaroverheen twee doorsneden afgewende zalmen van het een in het ander
Gorterdoorsneden van rood en zwart waar overheen twee verticaal geplaatste afgewende gouden vissen. De familienaam Gorter is zeer waarschijnlijk fout, het lijkt te gaan om Van Muylwijk
Meerenvlietin zwart twee afgewende gouden zalmen
Prevostin goud twee afgewende rode zalmen
(Van) Salmenin rood twee afgewende zilveren zalmen
Salmsin rood twee afgewende gouden zalmen
Sandein rood twee afgewende gouden zalmen
Trezelin blauw twee afgewende zilveren zalmen
Du Valin rood twee afgewende, gouden zalmen
Van der Venin blauw twee verticaal geplaatste, afgewende, zilveren vissen.
Vissersin rood twee afgewende zilveren zalmen
De Visscherin zilver twee afgewende zwarte zalmen
Voorstadin rood twee verticaal geplaatste afgewende zilveren vissen


Andere wapens met twee staande zalmen/vissen

Het CBG bevat een groot aantal wapens met twee zalmen/vissen, maar die door andere toevoegingen niet lijken op het wapen van Altena.

naamwapen
Van Akerlakenin goud twee afgewende vissen van natuurlijke kleur en een van de bovenrand uitgaande ingebogen rode punt, waarop een gesteelde eikel (aker) van natuurlijke kleur
Blomhertin zwart twee afgewende zilveren vissen en in het schildhoofd drie gouden bijen, naast elkaar
Rinkin goud twee afgewende zilveren zalmen, aan weerszijden vergezeld van een ongepunte rode roos en in een zwart schildhoofd drie gouden bijen
Brouwerin groen twee afgewende zilveren zalmen, vergezeld boven van een gouden ster
Van Veenin zwart twee afgewende gouden vissen, boven tussen de koppen vergezeld van een gouden ster
Van den Veenin blauw twee afgewende zilveren vissen, boven tussen de koppen vergezeld van een gouden ster.
Van Gellecumin goud twee afgewende rode zalmen vergezeld in het schildhoofd tussen de vissen van een vierbladige blauwe roos
Van Genderenin zilver twee afgewende zwarte vissen, boven vergezeld van een rode bloem, groen gebladerd
Storm/Stormerin blauw twee afgewende, zilveren vissen, geplaatst door een gouden kroon
Uitenhoekin rood twee afgewende zilveren zalmen, boven vergezeld van een goud kruisje.
Uijthoeckin rood twee afgewende zilveren zalmen vergezeld in de schildvoet van een gouden lelie
Vervoornin groen twee verticaal geplaatste afgewende gouden zalmen, verbonden met een zilveren koord waarin een lus, overtopt met een gouden ster
Vervoornin groen twee verticaal geplaatste afgewende zilveren, verbonden met een zilveren koord waarin een lus, overtopt met een gouden ster
Voorngedwarsbalkt in tien stukken van rood en goud en over alles heen twee afgewende zilveren zalmen
Van der Stokin rood twee afgewende zilveren zalmen tussen de staarten vergezeld van een zwarte hoofdletter A
Van Cleefin rood twee verticaal geplaatste afgewende zilveren vissen vergezeld in het schildhoofd van een gouden kroon.
Chenijin rood twee afgewende gekroonde gouden zalmen


N.B. bij bovenstaande beschrijvingen zijn details als (herkruiste) kruisjes, (herkruiste) Latijnse kruisjes, geknopte Latijnse kruisjes, klaverkruisjes en klaverbladen buiten de wapenomschrijving gehouden.


Deze website gebruikt cookies.