Collatierecht Uitwijk


In Uitwijk-Waardhuizen heeft lang het recht van collatie gegolden. Op grond van dat collatierecht was de heer van Uitwijk bevoegd om een nieuwe dominee voor te dragen. Het collatierecht was een oud heerlijk recht, dat inmiddels is afgeschaft.

Tussen 1845-1848 is over het collatierecht geprocedeerd door de kerkenraad van Uitwijk-Waardhuizen tegen mw. Van Wageningen-Crooswijk, de toenmalige ambachtsvrouw van Uitwijk. De zaak is behandeld bij rechtbank, hof en Hoge Raad:De rechtbank heeft de kerkenraad in gelijk gesteld. Het Hof heeft die uitspraak echter vernietigd, wat nadien door de Hoge Raad is bevestigd. Uiteindelijk bleef de ambachtsvrouw van Uitwijk dus bevoegd om een nieuwe dominee voor te dragen.Deze website gebruikt cookies.