Artikelen Historische Reeks Land van Heusden en Altena


pag.artikelauteur
 Deel 3 - (1993) - Bundel historische opstellen aangeboden aan Cornelis Gerrit Boender bij gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Aalburg en voorzitter van het Streekarchief Land van Heusden en Altena. 
1De oerparochie van Aalburg J.P.C.A. Hendriks
41Een meent en haar myhten. De vroegste geschiedenis het Wijkerzand (15de - 16de eeuwP.C.M. Hoppen­brouwers
67Aalburg en de abdij van Sint-Truiden tijdens Reformatie en Contra-reformatieT.T.A.B.M. van der Aalst
79Mensen en dijken in de achttiende eeuw. Een bloemlezing uit de notulenboeken van het heemraadschap van de Hoge Maasdijk van Stad en Land van Heusden.Chr. Thijssen
93Vesting in verval. Heusden 1780-1870J.D.J. van Oss
121Herman Eliza Verschoor, 1791-1877. Eén der bekwaamste en ijverigste schoolopzieners.A. Vroon
153Een sfeer van beschaafd optimisme. Een aanzet tot onderzoek van de elite van Werkendam, 1880-1900.J. van Belzen
181Twee leerlingen van Kohlbrugge in de Classis Heusden. Leven en werk van de gebroeders Gobius du Sart, 1895-1936. W. van Gorstel
219Christelijke partijvorming in het Land van Heusden en Altena, 1918-1940.C. de Gast
 Deel 4 - (1995) 
9De ondergang van de middeleeuwse Grote WaardC.C.W. de Korver
57De molens van Altena. Bijdrage tot de kennis van de strijd tegen het water in Altena tussen de jaren 1300 en 1970.J. den Besten
159Jean Antoine Bakhoven. Kostschoolhouder voor meisjes uit den fatsoenlijke stand.V.C. Wikaart-Derkzen
 Deel 7 - (1996) 
9De vroege geschiedenis van AlmkerkB.W. Braams
25Een raadsel aan de Dussen (geschiedenis van het kasteel te Dussen)P. van Eeten
33Ridder Dirk van der Merwede, o.a. heer van Eethen en Meeuwen (circa 1380-1452)Chr. Thijssen
44Arnoldus van Koijck en het kerkorgel van Giessen uit 1776P. van Eeten
56Geen genade voor heren 'die op z'n janmeisjes praatten'. Sodoms zaad in de ambachtsheerlijkheid VeenB. van Straten
65Geschiedenis van de Evangelisch-lutherse gemeente van Heusden.C. de Gast
100Van het rechte pad. Overtredingen en misdrijven te Werkendam en De Werken c.a. tussen 1814-1830K. de Graaff
122Moeilijke jaren voor Hervormde Giessen, 1874-1876.G. Verhoeven
140Drie brieven uit de Verenigde Staten.H.A.V.M. van Stekelenburg
153Jan Hak, verzet van een jongeman.C. de Gast
 Deel 9 - (1998) 
9Oude veldnamen in het Land van Heusden en Altena.B.W. Braams
22De Van Outheusdens en hun rol in het Land van Heusden en Altena (circa 1460-1700).P. van Eeten
39Een vrek in Herpt en Hedikhuizen? De kwestie Johannes Paludanus 1619-1622.A.J. Verschoor
65De Engelse kerk van Heusden.G. Hamoen
74De Franse kerk van Heusden.G. Hamoen
83De strafrechtsprekende instanties in Stad en Lande van Heusden gedurende de 17de en 18de eeuwJ.P.M. van de Mortel
98Antonius van Hardeveldt (1695-1777). Facetten uit het leven van een vergeten predikant in 'den lande van Heusden'.B. van Wijk
155Het Heusdense ziekenhuis (1904-1933)G. Hamoen
164Een Werkendamse rijswerker in China 1907-1909.P.J. van As
174De Duitse intenties in de winter van 1944-1945 in het Land van Heusden en Altena met betrekking tot het Ardennenoffensief.D.L. Roitero
 Deel 11 - ( 2001) 
8Verkenningen rond het oude Aalburg.B.W. Braams
40Nog eens: Dussen en Heeraartswaarde.P. van Eeten
45Het Land van Altena na de inundatie van 1589P. van Eeten
58Woudrichem als vesting.H.C. Arbouw
75Herberg 'De Swaan' te Werkendam.H.W. van Elzelingen
93Het stadsbestuur van Heusden tijdens het Ancien Regime.J.P.M. van de Mortel
108Een vergeefs beroep op ds. Van Lodenstein.G. Hamoen
126Ds. Arnoldus van Gennep en het gezelschapsleven rond het midden van de achttiende eeuw.B. van Wijk
150Aardappeljeneverbranderijen te Rijswijk (1839-1853) en Oudheusden (1843-1845) geschetst. R.H.C. van Maanen
159Het korte verblijf van de dichter Christaan (Carel) Godfried Withuys (1794-1865) in Heusden.A. Vroon
177Isaäc van Dijk, predikant-hoogleeraar, zoeker naar Wijsheid.C. de Gast
 Deel 15 - Boeren tussen Maas en Merwede; een agrarische geschiedenis (2006) 
 Deel I Inleiding 
12Het boerenbedrijf vanaf de prehistorie tot heden.C. de Gast
 Deel II Historische monumenten van het boerenbedrijf 
92Boerenzaken op de Assem in de jaren 1909-1910.C. de Gast
117De Nieuwendijkse landbouwvereniging 'Vooruitgang'.C. de Gast
152Het eerste exemplaar van weekblad 'De Boerderij'.C. de Gast
157Schrobben of hooien? Boerinnenkledij in de jaren 1900-1920.K. van Es en D. Meiboom
163De historie van de Landarbeidersvereniging 'Vlijt Gedijt' in De Werken c.a.H. Hellegers
180'Groote Land- en Tuinbouwtentoonstelling' in Woudrichem.K. Zwakhals
186Boerinnen door de jaren heen.M. Schaap en F. Viveen
194Stoppen m het boerenbedrijf in de jaren zestig.E. de Ruijter en S. van Dongen
199De ruilverkaveling in 'het Land van Heusden en Altena'.S. van den Bergh
221Landbouwhuishoudonderwijs 'Voor meisjes uit den landbouwenden stand'.C. de Gast en R. Wink
230Een jubilerende CBTB-kring in 1986.C. de Gast
 Deel III Verhalen en liedjes over hoe het vroeger was 
242Het was een zeer benarde tijd in Veen.J. van der Pol, bewerker C. de Gast
250De koe van H.J. Blacquière.C. de Gast
252Rijmen en liedjes, verhalen en spreuken.C. de Gast
263Evacueren vanuit de Biesbosch.A.C. Vermeulen-Cornet, bewerker V.C. Wikaart-Derkzen
272Een varkenshandelaar uit Giessen vertelt.J. Westerlaken
276Lief en leed op boerderij 'De Hoef' in Andel.C. de Gast
282'Boeren' aan de Bloemsteeg in Almkerk.H. van der Meijden
288Sander de Jong verdiende twee kwartjes per dag.C. de Gast
291Werkzaam op de melkfabriek (Genderen/Nieuwendijk).C. de Gast
299Op bezoek in de Verenigde Staten.C. de Gast
309Van boerderij naar boerderijT. van Tilborg
313De streek had in Genderen een zelfstandig K.I.-station.A. Mol
319'Als ik jong was dan bleef ik hier niet'.A. Mol
324Van biggen naar buxus.C. de Gast
331De laatste boeren in de Polstraat. Op bezoek bij de familie van Rijswijk te Wijk en Aalburg.J. Vos
341'Anders boeren'.H. van Doorn
353ZLTO, afdeling Altena-Biesbosch. Nieuwe kansen voor het boerenbedrijf.C. de Gast
361Agrarische Natuur Vereniging Altena-Biesbosch.C. de Gast
 Deel 22 - (2013) - Van oorlog naar oorlog en andere verhalen 
9Afdeling 1: Van oorlog naar oorlog 
11Briefjes van de burgers. Hoe het wereldgebeuren in 1813 een kleine stad beroerde.J. van Roode
27Dussen in oorlogstijd (1939-1945).T. Lensvelt
56Lotgevallen van de RAF-piloot John 'Death' Shore in 1941. Gearresteerd in Heesbeen, ontsnapt uit krijgsgevangenschap en teruggekeerd in Engeland.K. van Everdingen
64Herinneringen van Kees Vos aan de oorlogstijd in Veen.C. de Gast en K. Vos
73Oorlog in de Biesbosch.J. de Heus-de Jager
79De oorlog 1940-1945 zoals ik die beleefde.G. Verhoeven, bewerker C. de Gast
99Oorlogsschade en landbouwherstel in Nieuwendijk.A. Korteweg
105Afdeling 2: Overige verhalen 
107Het raadsel van de altaarsteen in Meeuwen.C. de Gast en P. Heinsbroek
115Begin van de Reformatie in Andel, Giessen en Rijswijk.G. Hamoen
152Een drieluik van Woudrichem. De havens, de peilsteen in de Loevesteinsepoort en de Kruisheren.B. Arbouw
161De Nieuwe Merwede en de omslag in de baggerwereld.T. Westerhout
 Deel 23 - (2014) - Mobilisatie in het Land van Heusden en Altena 1914-1918 
12De Eerste Wereldoorlog. Nederland mobiliseert. De gevolgen voor de bevolking.K. van Maastrigt
40Berichten als spiegel van de tijd. K. van Maastrigt
47Het Land van Altena onder militair bestuur. Burgemeesters in mobilisatietijd. K. van Maastrigt
68De Belgische vluchtelingen en het dreigende water.C. de Gast
83De Hollandse Waterlinie. Een unieke landsverdediging. K. van Maastrigt
106Het Nederlandse leger. Een loteling uit Giessen en een kanonnier uit Veen. K. van Maastrigt
128Het dagboek van soldaat Jacob Haarsma. 
150De militair tussen de burgers. K. van Maastrigt
179De verdedigingslinie Fort Vuren - Fort Steurgat. Het Gelderse gedeelte. K. van Maastrigt
196De verdedigingslinie Fort Vuren - Fort Steurgat. Het Brabantse gedeelte. K. van Maastrigt
230Uitklapkaart van de linies in het Land van Heusden en Altena. 
232De Spaanse griep slaat toe.C. de Gast
235Fotogalerij: beeld van de regio. 
243Lijst met verkopingen van het bestuur der Domeinen. 
254Mobilisatiehuwelijken Werkendam en De Werken-Sleeuwijk.T. Westerhout
 Deel - 25 (2016) - Het verleden leeft voort 
9Afdeling I: Een terugblik 
1125 jaar Historische Reeks, een terugblik.C. de Gast
48Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena al 40 jaar actief.T. van Tilborg
52Archeologie in het Land van Heusden en Altena.K. van Maastrigt
63Het verleden leeft voort. Regionale (amateur)historici in de periode 1600-1900.C. de Gast
113Afdeling II: De geschiedenis leeft voort 
115Het markante verleden van het Hoefhuis in Genderen.C. de Gast
135De Sleeuwijkse familie Van 't Sant in de 19e eeuw.D.H. Eikelboom
159Historische Oranjefeesten.C. Visser
167De familie Van den Heuvel in de strijd tegen de heersende armoede. Via Heusden, Veen en Giessen naar de Haarlemmermeer.J.L van den Heuvel en C. de Gast
179Bewoners van de Oudendijk in de laatste helft van de 19e en 20e eeuw.D. van Vugt
218's Avonds als het keetvuur brandt (Hank).L. de Bot
231H.M. van Randwijk (1909-1966). Kind van het rivierenland.M. van Diggelen
249Het verdriet van Emma van der Beek en Anna van Pelt.C. de Gast en T. Lensvelt
256Mijn kinderjaren tijdens de Tweede Wereldoorlog.A. Groeneveld-van Putten
268Verzetsman Huibert van der Maaden (Wijk en Aalburg).C. de Gast en K. van Everdingen
287Tyfus en andere zorgen in Werkendam.N. van As
302Verdwenen winkels in Woudrichem.A. van Beem
320Taal en identiteit in het Land van Heusden en Altena.J. Swanenberg
Deze website gebruikt cookies.