Kwartierborden in de kerk te Giessen


Baron van Wassenaar heeft indertijd notities gemaakt van drie kwartierborden die in de kerk van Giessen hebben gehangen.


ValkenaarZuile van NijeveldValke­naarMatenesAssen­delft
MatenesAssen­delftPieckVianen
Boet­bergenVoorstCuilen­burgBrienen
Cuilen­burgBrienenBoeck­horstSchagen
Van der MeijeRuyvenDuyven­voordeNoord­wijk
Duven­voordNoord­wijkGoor AelstLinde
Van der HoeijZuile van Harden­bergCoulster gezeyt Alcke­madeZwieten
Coulster gezeyt Alcke­madeZwietenUiten engVliet over de weg

Het bovenstaande kwartierbord betreft aan de linkerkant de kwartierstaat van Hendrik Valckenaer, aan de rechterkant de kwartierstaat van zijn vrouw Florentia van Mathenesse.NispenNispenUitwijk
DaimsSchellaert
Van der MijlSnouck
HouterséeHouwering

Gezien de combinatie Nipsen en Daims zou het mogelijk kunnen gaan om een achterkleinzoon van Gheraert Thomas van Nispen Gerrits (ca. 1460-1533) en Margaretha Willemsdochter Deyms (?-1540). Probleem is echter dat er van hen geen zoon bekend is die getrouwd zou zijn met Van der Mijl. Van der Mijl en Houersée zijn in de regio onbekende namen.
Ook de overige huwelijken zijn niet te plaatsen. Van Uitwijk, Schellaert, Snoeck en Houweling zijn overigens wel in de regio voorkomende namen.OudheusdeOudheusdeDer Germondt
GervenPels

Gezien de combinatie Gerven-Pels zou het misschien kunnen gaan om een kleinkind van Maria van Pels (begraven te Heusden 15-03-1601) en Geeraert Mattheusz. van Gerwen. Probleem daarbij is echter dat hun enige bekende dochter Catharina voor zover bekend is, niet met een Van Oudheusden was getrouwd.
Als wordt uitgegaan van een combinatie Outheusden-Pels, zou het misschien kunnen gaan om een kind van Johan van Outheusden (overleden circa 1610) en Maria Pels (overleden na 1622). Probleem hierbij is echter dat Sophia van Noort de moeder is van Johan van Outheusden (P. van Eeten, De Van Outheusdens en hun rol in het Land van Heusden en Altena (circa 1460-1700) p. 33, in: Historische reeks Land van Heusden en Altena, deel 10, 1998).

Bovenstaande kwartierborden zijn ontleend aan: M.G. Wildeman, 'Eenige kwartierborden der Wassenaers zoals die indertijd aanwezig waren in de kerken van Giessen, Leiden en Leiderdorp', De Nederlandsche Leeuw, jaargang 12, 1894, pag. 164-171.


Deze website gebruikt cookies.