Kadastrale registratie Giessen 1830


per­ceelnamenvoor­namenberoepenwoon­plaatsensoort der eigen­dom­menter plaatse van huidig adres
De Graaflijkheden plaat de Waarde
1Leermansde erven J.F. Andelhooiland 
2Leermansde erven J.F. Andelwilgenb. 
3Leermansde erven J.F. Andelrietgors 
4Leermansde erven J.F. Andelwilgenb. 
5Leermansde erven J.F. Andelhooiland 
6Leermansde erven J.F. Andelhooiland 
7Leermansde erven J.F. Andelhooiland 
8Leermansde erven J.F. Andelhooiland 
9Leermansde erven J.F. Andelhooiland 
10MelvillJ.J. Baron van Carnbee s-Hagehooiland 
11MelvillJ.J. Baron van Carnbee s-Hagehooiland 
12Leermansde erven J.F. Andelhooiland 
13MelvillJ.J. Baron van Carnbee s-Hagehooiland 
14MelvillJ.J. Baron van Carnbee s-Hagehooiland 
15MelvillJ.J. Baron van Carnbee s-Hagehooiland 
16MelvillJ.J. Baron van Carnbee s-Hagehooiland 
17JongGerrit de Almkerkhooiland 
18Waard­huizenArie vanbouwmAndelhooiland 
19AndelArie Bastiaan vanbouwmAndelhooiland 
20CrielaardJanbouwmAndelhooiland 
21MelvillJ.J. Baron van Carnbee s-Hagehooiland 
22MelvillJ.J. Baron van Carnbee s-Hagehooiland 
23Ouwe­kerkJan HendrikbouwmRijswijkhooiland 
24Ouwe­kerkJan HendrikbouwmRijswijkhooiland 
25DekkerGerrit deschoutAndelhooiland 
26AndelCornelis Janse vankoopmAndelhooiland 
27AndelCornelis Janse vankoopmAndelhooiland 
28AndelArie Bastiaan van en mede eigenarenbouwmandelhooiland 
29HeermansJan A en mede eigenaren Giessenwilgenb. 
30HeermansJan A en mede eigenaren Giessenhooiland 
Romboutspolder
31HeermansJan A en mede eigenaren Giessenboom­gaard 
32Giessende Kerk van  tuin 
33Giessende Kerk van  schoolKerkstraat 1a
34Giessende gemeente van  kerkKerkstraat 2
35Giessende Kerk van  pastorienaast Kerkstraat 2
36Giessende Kerk van  tuin 
37Giessende Kerk van  gracht 
38Giessende Kerk van  weiland 
39Giessende Kerk van  wilgenb. 
40HooftGozewinus de Giessenweiland 
41HooftGozewinus de Giessentuin 
42HooftGozewinus de Giessenhuis, Sch, erfMaasdijk 10-10b
43HermansJan A en mede eigenarenboumanGiessentuin 
44HermansJan A en mede eigenarenboumanGiessenhuis, Sch, erfMaasdijk 14a
45WitHendrikus desmitGiessenhuis, Sch, erfMaasdijk 17
46WitHendrikus desmitGiessentuin 
46aAltenahet oude land van  wilgenb. 
47ElshoutAriewagen­makerGiessenboom­gaardHogeland­straat 1
48ElshoutAriewagen­makerGiessenhuis & erfMaasdijk 19
49ElshoutAriewagen­makerGiessenwilgenb. 
50CornetJan Steenwijkwilgenb. 
51CornetJan Steenwijkboom­gaard 
52CornetJan Steenwijkhuis & erfMaasdijk 22
53Rijsde erve Jan van Giessenboom­gaard 
54Rijsde erve Jan van Giessenhuis & erfter hoogte Maasdijk 23
55Smitsde wed. Teunis Giessenhuis & erfMaasdijk 25
56Smitsde wed. Teunis Giessenboom­gaard 
57Daggelderde wed. Hardenbergarbeid­ster huis & erfMaasdijk 26
58Wester­lakenJoostarbeider boom­gaard 
59Wester­lakenJoostarbeider huis & erfMaasdijk 27
60Giessende gemeente van  tuin 
61Giessende gemeente van  tuin 
62Giessende gemeente van  wilgenb. 
63SmitsPieter Pieter Giessenwilgenb. 
64DijkWouter vankoopmanGiessenwilgenb. 
65ColffJohannis Jacobus Gorin­chemwilgenb. 
66ColffJohannis Jacobus Gorin­chemweiland 
67EetenRoeland van Giessenweiland 
68EetenRoeland van Giessenbouw­land 
69EetenRoeland van Giessenboom­gaard 
70BelaardPieter Dordrechtwilgenb. 
71EetenJan van Rijswijkbouw­landBurg­straat 21
72VlietAdriaan van dertimmer­manGiessenboom­gaard 
73VlietAdriaan van dertimmer­manGiessenhuis & erfHogeland­straat 4
74Bies­heuvelArie Ariese Giessentuin 
75Bies­heuvelArie Ariese Giessenhuis & erftussen Burg­straat 13 en 15
76Schröterde wed. Joh. Christiaan A IJsselsteinboom­gaardBurg­straat 13
76Sprangerde erve Jacob A Oosterhoutboom­gaardBurg­straat 13
77WielJohannis van der Giessenhuis & erfBurg­straat 9
78WielJohannis van der Giessenboom­gaardHogeland­straat 2
79DijkWouter vanKoopmanGiessenboom­gaardHogeland­straat 13
80DijkWouter vanKoopmanGiessenbouw­land 
81SmitsPieter Pieter  wilgen­bosch 
82SmitsPieter Pieter  boom­gaard 
84SmitsPieter Pieter  huis & erfHogeland­straat 5
85Lormde wed. Hubert de  boom­gaardHogeland­straat 2a-2f
86Maasde kindr. Cornelis van derarbeider tuin 
87Maasde kindr. Cornelis van derarbeider huis, Sch, erfBurg­straat 5-7
88Lormde wed. Hubert de  huis, Sch, erfBurg­straat 3
89EetenPieter van  boom­gaardHogeland­straat 1a
89aEetenPieter van  huis & erfHogeland­straat 1b
89bEetenPieter van  tuin 
90Bies­heuvelArnoldus  boom­gaard 
91Bies­heuvelArnoldus  huis & erfMaasdijk 14
92DijkWouter vanKoopman tuinMaasdijk 13
93DijkWouter vanKoopman huis, Sch, erfMaasdijk 12
94ElshoutPeter en Roelwagen­maker huis, Sch, erfBurg­straat 4-4a
95ElshoutPeter en Roelwagen­maker boom­gaardSchool­straat 2-6
96Bies­heuvelArie Ariese  boom­gaard 
97Bies­heuvelArie Ariese  huis & erfBurg­straat 2
98Rosade wed. kinderen Jan  huis, Sch, erfMaasdijk 11
99Rosade wed. kinderen Jan  tuin 
100BokSamuel de Woudri­chemhuis & erfter hoogte van Maasdijk 11
101Bies­heuvelWillembouwmanGiessenhuis & erfMaasdijk 9
102Bies­heuvelWillembouwmanGiessenboom­gaardMaasdijk 8-8a
103PiekTielemankoopman boom­gaardSchool­straat 8
104PiekTielemankoopman huis & erfSchool­straat 8
105Bies­heuvelJanbouwman tuinSchool­straat 1/Groen­straat 1
106Bies­heuvelJanbouwman huis, Sch, erfBurg­straat 12
107Bies­heuvelJanbouwmanGiessentuinBurg­straat 12
108SmitsGiliam  huis, Sch, erfBurg­straat 14
109SmitsGiliam  boom­gaardBurg­straat 18
110Nieuwen­huizende wed. Jacob Janse  boom­gaard 
111Nieuwen­huizende wed. Jacob Janse  tuinGroen­straat 7
112Nieuwen­huizende wed. Jacob Janse  boom­gaard 
113Nieuwen­huizende wed. Jacob Janse  huis & erfBurg­straat 20
114Eetende erve Bastiaan van  huis & erfBurg­straat 22
115Eetende erve Bastiaan van  boom­gaard 
116SpieringsJanbouwman huis, Sch, erfBurg­straat 26
117SpieringsJan  boom­gaardBurg­straat 28 / Groen­straat 9
118Wester­lakenCornelis en zijne kind.arbeider huis & erfBurg­straat 32
119Wester­lakenCornelis en zijne kind.  boom­gaardBurg­straat 30
120PiekArieKoopman boom­gaard 
121PiekArieKoopman huis & erfGroen­straat 9b
122Wester­lakenJan  boom­gaard 
123EetenRoeland van  boom­gaardBurg­straat 34
124EetenRoeland van  tuin 
125EetenRoeland van  weilandGroen­straat 11-11a
126EetenRoeland van  huis, Sch, erfBurg­straat 36-38
127EetenRoeland van  boom­gaard 
128EetenRoeland van  wilgen­bosch 
129PiekAriekoopman wilgen­boschBurg­straat 66
130VugtJan vanbouwman bouw­landBurg­straat 58-62
131VugtJan vanbouwman huis & erfBurg­straat 56
132VugtJan vanbouwman boom­gaardBurg­straat 54
133Wester­lakenJandekker boom­gaard 
134Wester­lakenJandekker huis & erfBurg­straat 52
135Wester­lakenJandekker boom­gaard 
136Wester­lakenGerrit  boom­gaard 
137Wester­lakenGerrit  huis & erfBurg­straat 50
138Wester­lakenGerrit  tuin 
139Eetende erve Bastiaan van  wilgen­bosch 
140Eetende erve Bastiaan van  bouw­landBurg­straat 46-48
141Eetende erve Bastiaan van  boom­gaardBurg­straat 40-42
142Eetende erve Bastiaan van  bouw­landGroen­straat 10
143BlomGerrit Gorin­chembouw­land 
144DalmJacobarbeiderGiessenboom­gaard 
145DalmJacobarbeiderGiessenhuis & erfGroen­straat 10
146Heijstekde kinderen Lodewijk  huis & erfGroen­straat 10
147Heijstekde kinderen Lodewijk  boom­gaard 
148AndelHendrikus van Tielboom­gaardSchool­straat 3 / Groen­straat 2-8
149Eetende erve Bastiaan van  bouw­land 
150AndelAntonie AriesebouwmAndelboom­gaard 
151AndelAntonie Ariese  weiland
152WielJohannis van derTapperGiessenwilgenb. 
153WielJohannis van derTapperGiessenbouw­landReyger­bos­laan 32
154NaijenJan WillemsebouwmAndelbouw­land 
155ElshoutArie  bouw­land 
155aAltenahet oude land van  weiland 
156DijkWouter vankoopmanGiessenbouw­land 
157Giessende diaconie armen van  bouw­land 
158Giessende diaconie armen van  wilgen­bosch 
159LaarGerrit dearbeiderGiessenhuisMaasdijk 7 garage
159aAltenahet oude land van Giessenwilgen­bosch 
160Schribade wed. Arie GiessenhuisMaasdijk 7
160aDalmAntonie GiessenhuisMaasdijk 6a
161BoxmanMariaarbeid­sterGiessenhuisMaasdijk 3
162AndelJacob van  huisMaasdijk 3
163Giessende diaconie armen van  wilgen­bosch 
164Giessende diaconie armen van  bouw­land 
165Giessende diaconie armen van  bouw­land 
166Giessende diaconie armen van  boom­gaard 
166aGiessende diaconie armen van  boom­gaard 
167Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkboom­gaard 
168Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkhuis & erfMaasdijk 2
169Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkboom­gaard 
170Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkboom­gaard 
171Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkwilgen­bosch 
172Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkboom­gaard 
173Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijktuin 
174Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkhuis, Sch, erfHoge Maasdijk
175Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkboom­gaard 
176Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkboom­gaard 
177Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkboom­gaard 
178Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkhuis, Sch, erfHoge Maasdijk, Reyger­bos­laan
179Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijktuin 
180Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkgracht tot vermaak 
181Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijktuin 
182Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkboom­gaard 
183Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkboom­gaard 
184Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkweiland 
185Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkweiland 
186Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkweiland 
187Ouwe­kerkJan Hendrik van Rijswijkwilgen­bosch 
188NaijenJan WillemsebouwmanAndelwilgen­bosch 
189Andelde wed. Jan H. van  wilgen­bosch 
190Andelde wed. Jan H. van  weiland 
191Andelde wed. Jan H. van  weiland 
192Andelde wed. Jan H. van  bouw­land 
193Schröterde wed. Joh. Christiaan Ijsselsteinbouw­land 
193Sprangerde erve Jacob A Oosterhoutbouw­land 
194Varkde wed. Wouter van Giessenweiland 
195AndelCornelis Janse vankoopmanAndelweiland 
196SmitsPieter Pieterse GiliamskoopmanGiessenbouw­land 
197SmitsPieter Pieterse GiliamskoopmanGiessenbouw­land 
198Uitwijkde diaconie armen van  bouw­land 
199Waard­huijsenJan vanbouwmanAndelweiland 
200Giessende Kerk van  weiland 
201Herwijnen AdriaanschipperAndelbouw­land 
202Giessende Kerk van  bouw­land 
203DokkumDirk van Drielbouw­land 
204DokkumDirk van Drielweiland 
205Eetende erve Bastiaan van Giessenweiland 
206DekkerTeunis denbouwmanAndelweiland 
207DekkerTeunis denbouwmanAndelbouw­land 
208Giessende Kerk van  bouw­land 
209DokkumDirk van Drielweiland 
210Rijsde erve Jan van Giessenweiland 
211MaasHerman van der Rijswijkweiland 
212Maasde kinder Cornelis van derarbeiderGiessenweiland 
213Eetende erve Bastiaan van  weiland 
214EetenPieter van  weiland 
215EetenPieter van  weiland 
216EetenRoeland van  wilgen­bosch 
217EetenRoeland van  wilgen­bosch 
218EetenRoeland van  weiland 
219EetenRoeland van  weiland 
220BlomGerrit Gorin­chembouw­land 
221BlomGerrit Gorin­chemweiland 
222BlomGerrit Gorin­chemweiland 
223BlomGerrit Gorin­chemwilgen­bosch 
224EetenJan van Rijswijkwilgen­bosch 
225EetenJan van  weiland 
226EetenJan van  weiland 
227MaasHerman van der  bouw­land 
228MaasHerman van der  bouw­land 
229MaasHerman van der  bouw­land 
230MaasHerman van der  bouw­land 
231KantJoost J. Giessenweiland 
232KantJoost J. Giessenweiland 
233Schröterde wed. Joh. Christiaan Ijsselsteinweiland 
233Sprangerde erve Jacob A Oosterhoutweiland 
234MaasHerman van der Rijswijkweiland 
235MaasHerman van der Rijswijkbouw­land 
236Mossel­mande wed. Willem  bouw­land 
237DokkumDirk van Drielbouw­land 
238DokkumDirk van Drielweiland 
239DokkumDirk van Drielweiland 
240BurghoutBastiaan Giessenwilgen­bosch 
241LandenCornelis van der Woudri­chemwilgen­bosch 
242LandenCornelis van der Woudri­chemweiland 
243DekkerTeunis denbouwmAndelweiland 
244DekkerTeunis denbouwmAndelweiland 
245RemicusWillemarbeiderGiessentuin 
246RemicusWillemarbeiderGiessenhuis & erfGies­sense­steeg 4
De Weenaard
247Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkwilgen­bosch 
248Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkbouw­land 
249Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkweiland 
250Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkwilgenb. 
251Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkboom­gaard 
252Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkhuis, Sch, erfParal­lelweg/ H.C. Hak­straat
253Ouwe­kerkJan H. van Rijswijktuin 
254Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkboom­gaard 
255Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkuitweg 
256Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkbouw­land 
257Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkbouw­land 
258Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkwilgeb. 
259Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkop gr gele?Kar­bogerd
260Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkweiland 
261Ouwe­kerkJan H. van Rijswijkwilgenb. 
de Kersbogerd
262KantJan Gosen Rijswijkboom­gaard 
263KantJan Gosen Rijswijkwilgeb. 
264Andelde kindr. Hend.k. G. van en mede eigenaren Giessenwilgeb. 
265Wester­laken?? Gerrit Gertse  wilgeb. 
266Wester­laken?? Gerrit Gertse  wilgeb. 
267EetenRoeland van Giessenbouw­land 
268ColffJohan J. van der Gorin­chembouw­land 
269Wester­lakenJan Gerritse  bouw­land 
270Wester­lakenJ.C.  wilgen­bosch 
271Wester­lakenJ.C.  weiland 
272Andelde kindr. Hend.k. G. van en mede eigenaren Giessenwilgen­bosch 
273Nieuwen­huijzenCornelisbouwm. bouw­land 
274Kant Joost. J.  bouw­land 
275Eetende erve Bastiaan van  bouw­land 
276Bies­heuvelJanbouwm. bouw­land 
277Bies­heuvelJanbouwm. bouw­land 
278HeermansA.A. Rijswijkbouw­land 
279Herwijnen Cornelis vanbouwm.Giessenbouw­land 
280Herwijnen Pieterbouwm.Giessenbouw­land 
281Nieuwen­huijzende kind.n Aart.  bouw­land 
282WielJohannis van der  boom­gaard 
283PiekArie Giessenbouw­land 
284HeermansA.A.school­meesterRijswijkbouw­land 
285EetenPeter van Giessenbouw­land 
de Windakkers
286Herwijnen Peter vanbouwm bouw­land 
287Nieuwen­huijzenHendrik Waard­huizenbouw­land 
288Nieuwen­huijzenHendrik Waard­huizenwilgen­bosch 
289ElshoutAriewagen­makerGiessenwilgen­bosch 
290ElshoutAriewagen­makerGiessenbouw­land 
291Giessende Kerk van  bouw­land 
292EetenJan van Rijswijkbouw­land 
293BurghoutBastiaan Giessenbouw­land 
294BurghoutBastiaan Giessenwilgen­bosch 
295GiessenJan van der Uitwijkwilgen­bosch 
296GiessenJan van der Uitwijkbouw­land 
297EetenPeter Giessenbouw­land 
den Ing
298DokkumDirk van Drielbouw­land 
299DokkumDirk van Drielbouw­land 
300EetenJan van Rijswijkbouw­land 
301Struikde erve Wouter M. Woudri­chembouw­land 
302Giessende Kerk van  bouw­land 
303Eeten de erve Bastiaan van Giessenbouw­land 
304Struikde erve Wouter M. Woudri­chembouw­land 
305Giessende Kerk van  bouw­land 
306Schröterde wed. Joh. Christiaan Ijsselsteinbouw­land 
306Sprangerde erve Jacob A Oosterhout  
307Struikde erve Wouter M. Woudri­chembouw­land 
308EetenPeter van Giessenbouw­land 
309EetenRoeland van  bouw­land 
310BeekGovert van denbouwmWaard­huizenbouw­land 
311EetenRoeland van Giessenbouw­land 
312AndelCornelis Janse vankoopmanAndelbouw­land 
313Giessende Kerk van  bouw­land 
314DekkerGerrit denschoutAndelweiland 
315DekkerGerrit denschoutAndelbouw­land 
316DekkerGerrit denschoutAndelboom­gaard 
317Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessenbouw­land 
318Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessenbouw­land 
319SmitsGiliam Giessenweiland 
320Nieuwen­huijzenCornelisbouwm bouw­land 
321AndelCornelis Janse vankoopmanAndelbouw­land 
322Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessenhuis, sch, erfEng 14, Uitwijk
323Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessenboom­gaard 
324Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessenbouw­land 
325Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessenweiland 
326Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessenwilgen­bosch 
327Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessenboom­gaard 
328Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessenwilgeb. 
329Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessenboom­gaard 
330Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessentuin 
331Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessenhuis & erfEng 12, Uitwijk
332Nieuwen­huijzenCornelisbouwmGiessenbouw­land 
333Vugtde wed. Corn. Ant. Van Rijswijkbouw­land 
334Vugtde wed. Corn. Ant. Van Rijswijkweiland 
335HeijstekWillembouwmGiessenbouw­land 
336HeijstekWillembouwmGiessenbouw­land 
337HeijstekWillembouwmGiessenbouw­land 
338VerhagenJ.H. Veenbouw­land 
339Vugtde wed. Corn. Ant. Van Rijswijkbouw­land 
340Vugtde wed. Corn. Ant. Van Rijswijkwilgeb. 
341HeijstekWillembouwmGiessenwilgeb. 
342HeijstekWillembouwmGiessenhuis & erfEng 6, Uitwijk
343HeijstekWillembouwmGiessenbouw­land 
344HeijstekWillembouwmGiessenbouw­land 
345HeijstekWillembouwmGiessenbouw­land 
346HeijstekWillembouwmGiessenbouw­land 
347HeijstekWillembouwmGiessenweiland 
348HeijstekJoost  wilgeb. 
349HeijstekJoost  bouw­land 
350HeijstekWillem  bouw­land 
351HeijstekWillem  wilgen­bosch 
352HeijstekWillem  weiland 
353HeijstekWillem  boom­gaard 
354HeijstekWillem  tuin 
355HeijstekJoostbouwmanGiessenhuis, sch, erfEng 2, Uitwijk
356HeijstekJoostbouwmanGiessenbouw­land 
357HeijstekJoostbouwmanGiessenwilgeb. 
358HeijstekJoostbouwmanGiessenwilgeb. 
359AndelCornelis Janse vankoopmanAndelwilgeb. 
360AndelCornelis Janse vankoopmanAndelbouw­land 
361HeijstekJoostbouwmanGiessenbouw­land 
362HeijstekJoostbouwmanGiessenwilgen­bosch 
363Ruijm­schotelHendrikus Waard­huizenweiland 
364Ruijm­schotelHendrikus Waard­huizenbouw­land 
365Ruijm­schotelCornelia Maria Dordrechtbouw­land 
366Ruijm­schotelCornelia Maria Dordrechtwilgeb. 
367Ruijm­schotelCornelia Maria Dordrechtwilgeb. 
368NaijenAria Janse junior Andelwilgeb. 
369NaijenAria Janse junior Andelbouw­land 
370KantJoost J.bouwmGiessentuin 
371KantJoost J.bouwmGiessenhuis, sch, erfHeulstraat 5, Uitwijk
372KantJoost J.bouwmGiessenboom­gaard 
373HoutenH. van den Vrijhoeve Capellebouw­land 
374Baasbankde wed. J. Werkendamweiland 
375Baasbankde wed. J. Werkendamweiland 
376Herwijnen Peter vanbouwm.Giessenweiland 
377Herwijnen Peter vanbouwm.Giessenbouw­land 
378DekkerTeunis den Andelbouw­land 
379DekkerTeunis den Andelweiland 
380HeijstekJoost Giessenweiland 
381HeijstekJoost Giessenweiland 
382HeijstekJoost Giessenweiland 
383HerwijnenPeter van  wilgen­bosch 
384HerwijnenPeter van  huis, sch, erfStenen­heul 1, Waard­huizen
385HerwijnenPeter van  tuin 
386HerwijnenPeter van  boom­gaard 
387HerwijnenPeter van  wilgebosch 
388PolderSt. Rombouts  water­molen en erfachter Stenen­heul 1
389PolderSt. Rombouts  bouw­land 
390RijkSteven Giessentuin 
391RijkSteven Giessenhuis, sch, erfStenen­heul 3, Waard­huizen
de Giessense Weide
1Bies­heuvelJan Cornelis Giessenhuis & erfStenen­heul 2, Waard­huizen
2Bies­heuvelJan Cornelis Giessenboom­gaard 
3RijkSteven de  bouw­land 
4RijkSteven de  bouw­land 
5Bies­heuvelJan Cornelis Giessenboom­gaard 
6Herwijnen Peter vanbouwm. weiland 
7RijkSteven de  weiland 
8Polder genaamdde Gieschen en Andelsche weide  water­molen en erfHoge Oldersdijk 25 Waard­huizen
9Mossel­mansde wed. Willem Rijswijkweiland 
10Mossel­mansde wed. Willem Rijswijkweiland 
11Mossel­mansde wed. Willem Rijswijkweiland 
12SnoekLeendertbouwmAlmkerkweiland 
13DekkerJohanna den Andelweiland 
14RijkSteven de Giessenwilgen­bosch 
15RijkSteven de Giessenweiland 
16DekkerJohanna den Andelweiland 
17Vurende wed. Hendrik van GiessenhuisGies­sense­steeg 19
18Vugtde wed. Antonie van  huisGies­sense­steeg 18
19RoggeTeunisarbeider huisGies­sense­steeg 13
19aDuisterCarel  huisnaast Gies­sense­steeg 11
20RadeCornelis de  weiland 
 (...)     
97Polderden Eende­veldsche  water­molennaast Hoge Olders­dijk 25 Waard­huizen
98(...)    Deze website gebruikt cookies.