Fragment genealogie van het geslacht Pieck uit Giessen


Bescheiden betrekkelijk het geslacht van Pieck, 1851 J.J. de Geer

In de Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, Volume 7, 1851, tweede serie, pag. 143-147 is door J.J. de Geer informatie uit de archieven van Matenesse opgenomen. Voor zover voor Giessen relevant, wordt daaraan het volgende ontleend.

Huwelijksvoorwaarden van Jan van Goor, zoon van Jan van Goor den ouden, Baltezarsz., en jufvr. Jan, dochter van Hendrik Piek. Huwelijksvrienden zijn Zweer van Clootwick en Jan van Rijswijck, ter eener, en mr. Rijck, kapellaan te Giessen , Gerrit van Rijswick , Gijsbert van Rijswick en anderen, ter andere zijde. 1520, op O.Vr. lichtmisse. Reiner Clootwijk zegelt voor Zweer van Clootwijk.

Huwelijksvoorwaarden van Nicolaas van Matenesse (tweeden zoon van wijlen Johan, heer van Matenesse, en Marie van Assendelft) en Geertruid, dochter van wijlen Hendrik Pieck, heer van Tienhoven, bij Hadewich Wolfaards dr. van Goor. Huwelijks vrienden zijn Adriaan van Renesse, scholaster van den Dom te Utrecht, Adriaan, heer van Matenesse, en Wouter van Matenesse, gebroeders, ter eener, en Ot van Asperen en van Buren, Gosen van der Lawyck, drost van Buren, Goerd van Erp, ambtman van Beesd en Reinoy, ter andere zijde. Borgen zijn Willem van Tuyl van Bulkestein, ter eener, en Ot Pieck, heer van Tienhoven en broeder van Geertruid, ter andere zijde. 1544, Oct. 19.

Bekrachtiging van den lijftogt van een huis en 10 m. l. gelegen in Giessen en genaamd het Zand, vermaakt door Johan Pieck aan Maria van Bouchorst, zijne weduwe. 1572, Maart 17, na den hove van Holland.

Huwelijksvoorwaarden van Karel van Matenesse en Johanna Pieck. Huwelijksvrienden zijn Johan, heer van Matenesse, vader, Adriaan van Matenesse, heer van Opmeer, broeder, Gijsbrecht van Matenesse, oom, en Johan van Matenesse, heer van Lisse, neef, ter eener, en Hendrik Pieck, heer van Giessen, broeder, Gijsbrecht Pieck en Amelis van Boekhorst, lid van den hoogen raad in Holland en Zeeland, ooms, en Johan van Matenesse, heer van Lisse, neef, ter andere zijde. 1598, Oct. 13, n. st. (Met nog 5 min of meer geschonden zegels).

Hendrik Pieck, ambachtsheer van Giessen, draagt eenige landerijen onder Giessen over ten behoeve van zijn zwager Karel van Matenesse. 1601, Nov. 12.

Beleening van het molenweertken in Giessen ten behoeve van Johanna Pieck, Hendriks dr., na doode van hare moeder Vastrecht van Goer, aan wie het was aanbestorven van haren broeder Johan van Goor. 1611, April 20.

Beleening van de ambachtsheerlijkheden van Giessen en Lisse, het huis het Zand, de vrije heerlijkheid van den Wenaard en andere goederen, ten behoeve van Johanna Pieck, abdisse van St. Servaas binnen Utrecht, na doode van Johan van Matenesse Nicolaasz., haren neef. 1624, Oct. 5.

Testament van Johanna Pieck, abdisse van St. Servaas. Amelis van Matenesse is leenvolger en met zijne zuster Florentina universele erfgenaam. 1626, Febr. 8.Genealogie van het geslacht Pieck, 1882, W. de Haas

In Heraldieke bibliotheek, tijdschrift voor geslacht- en wapenkunde (J.B. Rietstap), 1882, vierde deel, is door W. de Haas een genealogie van het geslacht Pieck gepubliceerd (op deze site staat een verder uitgewerkte genealogie). Voor zover voor Giessen relevant, wordt aan het artikel van De Haas het volgende ontleend.

IVB Otto Pieck, zoon van Gijsbert, en van Wilhelmina van Heukelom van Accooi, heer van Tienhoven en het Blaauwe Huis te Beesd, (…)
Ux Johanna van Vianen, vrouw van Jaarsveld, weduwe van Walraven, heer van Brederode en dochter van Hendrik en van Gillisje van Herlaer.
Kinderen:
1. Hendrik Pieck, volgt V.
2. Arnt Pieck Ottenszoon, bezegelde 1504 den beloftebrief van zijn neef Corsten Pieck, beleent met den uiterwaard te Beesd 1515 (Geld. Leenreg.), met de tienden van Everdingen in 1507 en transporteerde die in 1520 aan zijn broeder Hendrik. Hij was dood kinderloos in 1535 en zijne zusters Wilhelmina en Agnes erven zijn tienden te Enspiek en andere goederen.
3. Agnes Pieck, tr. Dirk van Weerdenburg. Zij was 1535 weduwe zonder kinderen.
4. Wilhelmina Pieck, tr. Otto van Asperen van Vuren, zoon van Jan en Ermgard van Haeften. Hunne kinderen erven van Frank Pieck 1564 (Arch. Van Spaen). Willemina en Agnes erven van haar broeder Arnt een tiend te Enspiek, 15 morgen op de Waardenburgsche Kampen en 4 morgen in ’t Nuland, wat zij op Herberen van Vuren, den zoon van Willemina, transporteren.
5. Elisabet of Lijsbeth Pieck, abdis van het klooster Oudwijk bij Utrecht.
6. Cecila Pieck, materse van St. Cecilia te Utrecht, stierf 1561.

V. Hendrik Pieck, heer van Tienhoven en het Blaauwe Huis, mede verschreven om de Hertogin te ontvangen 1519, ontvangt de tienden van Everdingen 1520, ontvangt het regt van wind te Beesd 1529 (Rekenk), bezegelt mede in 1538 het tractaat tot aanneming van den Hertog van Kleef en Gulik (Placaatboek). Hij wad dood in 1544 (Kroniek Hist. Utr. Gen., 7e jaargang).
Zijne kwartieren:

PieckVianen
AccoyHerlaer
BurenVelsen
MerwedeBrakell

Ux. Hadewig van Goor, dochter van Wolfert en N. van Herwijnen.
Hare kwartieren:

GoorHerwijnen
LyndenMaalstede

Kinderen:
1. Anna Pieck, geboren te Cuilenburg St. Geertruidsdag half Maart, 1517, stierf 6 weken oud.
2. Otto Pieck, geboren te Giessen daags na Onze Lieve Vrouwedag, op St. Rochusdag 1518, volgt VIa.
3. Geertruid Pieck, geboren te Giessen Maandag na St. Jan 1520, trouwde volgens huwelijkse voorwaarden van 19 October 1544 Nicolaas van Matenesse, ridder, heer van Lisse, zoon van Jan en Maria van Assendelft. Zij was in 1582 weduwe.
4. Wolfart Pieck, geboren te Giessen 26 maart 1521, sterft jong.
5. Anna Pieck, geboren 17 April 1522, overleden te Hernen 5 augustus 1570, tr. 1: Arent Vijgh, burggraaf van Nijmegen, zoon van Dirk en Siberta Pieck van Sleburg; tr. 2: 1560 Reinier van Wijhe, heer van Hernen, weduwnaar van Margriet van Egeren tot den Diesdonck, zoon van Joachim en Rugere Vijgh, ob. 1571.
6. Johanna Pieck, geboren daags na Maria visitatie 1523.
7. Arnolda Pieck, geboren St. Agnietendag 1525.
8. Wolpherd Pieck, geboren te Giessen daags na St. Victor 1526, stierf 1536, Dinsdag acht dagen voor St. Jacob.
9. Johan Pieck, geboren te Giessen, daags na St. Maarten in November op St. Lebuinsdag 1528, heer van Giessen en Wijnaard, volgt VIb.
10. Arnoldus Pieck, geboren te Giessen 23 April. St. Joris 1530.
11. Gijsbert Pieck, geboren Jan Baptisen avond 1531. Hij had 1564 van wege den Prelaat van Marienwaard verschil over het onderhoud der Linge (Geld. Placaatboek, I, blz. 305), beteekende 1579 de landregten van Tieler- en Bommelerwaarden en van Beest en Renooi (Idem, Appendix). In den Ridderschap van Nijmegen van 1578 tot 1598, huwelijksvriend van Eustaas van Scherpenzeel 1594 en schepen van Deil in 1597 (Arch. Van Spaen).
12. Johanna Pieck, geboren St. Crispijnsdag 1532, stierf jong.
13. Henrica Pieck, geboren St. Marcusavond 1534.
14. Aegidia Pieck, geboren Woensdag na St. Jacob 1535, non te Oudwijk, overleed 1 December 1613 en in St. Ceclia begraven.
15. Johanna Pieck, geboren Woensdag voor Maria Magdalena 1539. Abdis van St. Servaas te Utrecht. Zij werd 5 October 1624 beleend met Lisse, Giessen, Wynaard en Zand, stelt 1626 Amelis en Florentia van Matenes, kinderen van hare nicht Johanna Pieck, tot hare erfgenamen en stierf 15 Februari 1627.
In St. Servaas begraven met deze kwartieren:

PieckGoor
ArckelLynden van Aelst
VianenHerwijnen
HerlaerMaalstede

VIa Otto Pieck (…)
Ux Christina van Auverijn, dochter van Dirk en N. van Beesd van Renooi.
Kinderen:
1. Hendrik Pieck, heer van Tienhoven, schepen van Zuilichem, beleend met de tienden van Everdingen 1585, compareerde in de Ridderschap van Nijmeegen van 1578 tot 1592, tekende 1579 de langregten van Tieler- en Bommelerwaarden en Beesd en Renooi, ob. ongehuwd 1602.
2. Derk Pieck, trouwt 1 Wilhelmina van Herwijnen.
3. Otto Pieck
4. Hadewich Pieck, abdis van St. Servaas te Utrecht, ob. 1611 (Utrecht Volksalm. 1840, blz. 51).
5. Elisabeth Pieck, tr. Gijsbert van Giessen.
6. Johanna Pieck, geestelijke in het Bagijnenklooster te ’s-Hertogenbosch.
7. Theodora Pieck
8. Petronella Pieck

VIb. Johan Pieck, geboren te Giessen, daags na St. Maarten in November op St. Lebuinsdag 1528, heer van Giessen en Wijnaard, overleed 1572.
Ux Maria van Bouckhorst, dochter van Adriaan en Engel of Beatrix Uiteneng, uit welk huwelijk:
1. Hendrik Piek, geboren 12 Julij op St. Margrietavond 1565, heer van Giessen en Wijnaard, ruwaard van Putten, verkoopt zijne goederen aan Johan van Matenesse, heer van Lisse, zijn zusters zoon, en overleed 3/6 April 1639, volgt VIIb
2. Johanna Pieck, geboren Meiavond, 30 april 1568, overleed 7 September 1625, tr. 1598 Carel van Matenesse, ruwaard van Putten, overleed 10 October 1625, zoon van Jan, heer van Matenes, en van Florentina van Cuylenburg.
3. Hadewich Pieck, geboren, 23 Junij 1569, overleed 21 september 1570.
4. Hadewich Pieck, geboren St. Willebrordsdag 1570, overleed 24 December 1570.
5. Clara Pieck, abdisse van St. Servaas te Utrecht.

VIIb Hendrik Pieck, geboren 12 Julij op St. Margrietavond 1565, heer van Giessen en Wijnaard, ruwaard van Putten, verkoopt zijne goederen aan Johan van Matenesse, heer van Lisse, zijn zusters zoon, en overleed 3/6 April 1639.
Ux Eva Cloeting, eene burgerdochter. Volgens van Spaen Maria van Klootwijk.
Kinderen:
1. Johan Pieck, stierf ongehuwd in Frankrijk voor zijn vader.
2. Catharina Pieck, bastaard, werd na den dood van haren broeder gelegitimeerd; tr. N. van Homburg, zoon van Jacob en Catharina Pieck.Heren van Giessen

Uit bovensaande fragement genealogie volgen de heren van Giessen tussen 1549-1665:


Genalogie Pieck afkomstig uit Uitwijk

Bovenstaande Piecks waren afkomstig uit de regio Beesd. Met het overlijden van Hendrik Pieck, stierf deze lijn in mannelijke zin uit in Giessen.
Ten tijde van Hendrik Pieck leefde er in Uitwijk een niet direct verwante Jacop Tyemanss Pieck (ovl. 1556). Een afstammeling daarvan (Jan Thielmans Pieck) komt in 1614 voor op de Giessense Eng. Nazaten daarvan leven rond 1800 in het dorp Giessen. Zie over deze tak, Peter van Eeten, Het geslacht Pieck, in Uitwijk en Giessen, GTMWB 1991, pag. 91-98.


Deze website gebruikt cookies.